Kiikan Leiripeikkojen kevätkokous su 15.2. klo 11 Kololla

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Esitetään lippukunnan toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

5. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä niiden ja toiminnantarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä

6. Valitaan lippukunnan edustajat piirin seuraaviin kokouksiin

7. Kokouksen päättäminen.